El despatx

DSC_0025_fhdrDes d’Hipòdam de Milet fins a arribar a Ildefons Cerdà el disseny de la ciutat ha estat l’objectiu de l’home que ha passat d’estar absolutament lligat a la terra, a buscar la seva projecció a l’Urbs. La construcció de la ciutat pretén donar cabuda a tots aquells fluxos de persones que intenten trobar una millora en la seva condició personal. Una ciutat no és únicament un conglomerat de persones i edificis que, d’una manera més o menys ordenada conviuen, una ciutat és el centre de les relacions personals, a on cada ser humà pretén trobar uns mitjans que li permetin realitzar-se com a tal.

I la disciplina de l’urbanisme ha de donar solucions a tots aquests problemes que els assentaments urbans ocasions, ja sigui en el seu vessant tècnic, jurídic o sociològic.

El despatx s’ha especialitzat en tots els àmbits relacionats amb la Ciutat: urbanisme, expropiacions, responsabilitat patrimonial i patrimoni cultural, i des d’ell pretenem ajudar a solucionar i donar sortida a tots els conflictes que el desenvolupament urbà produeixen.